Lillgårdens Waldorfförskola 
Broderivägen 13
163 38 Bromma

telefon: 08-25 62 17
lillgarden.waldorf@gmail.com